Kategorija Istaknuta vijest

4

Prezime Josipović

Prezime Josipović imaju 2733 stanovnika Hrvatske i po učestalosti je 111. hrvatsko prezime. U latinskom jeziku ime glasi Josephus, u arapskom i turskom Jusuf, što je ustvari ime pejgambera, sina Jakubova odnosno Jakovljeva.

1

Prezime Kristić

Prezime Kristić imaju 1153 stanovnika Hrvatske i po učestalosti je 466. hrvatsko prezime – u osnovi je prezimena grčki pridjevak Christos (Khristos). Više o Kristićima u tekstu Ante Ivankovića.