Članstvo

Članstvo u Društvu, prava i obaveze regulirane su u glavi IV Statuta Društva.

Članom Društva postaje se na osnovu obrasca pristupnice. Pristupnica sadrži osnovne podatke o pojedinom članu Društva. Povrat ispunjenog obrasca očekujemo elektroničkom poštom na adresu clanstvo@rodoslovlje.hr.

Pristupnicu možete potpisati na nekom od sastanaka društva. Podaci iz pristupnice ulaze u evidenciju članstva, koja se formira i vodi u tajništvu Društva. Po primitku pristupnice, tajništvo ispostavlja člansku iskaznicu na ime člana Društva i dostavlja je imenovanome, neposredno ili putem pošte.

Godišnja članarina (za 2017. iznosi 50,00 kn) može se platiti putem obrasca Nalog za plaćanje na žiro račun Društva (IBAN: HR4523600001101850593) s navodom u opisu plaćanja “Članarina HRD 2017., IME I PREZIME. U “model” napišite “00”, a u “poziv na broj” je dovoljno upisati “000”.

Članarina se može platiti i neposredno blagajnici Društva, prilikom susreta u Hrvatskom državnom arhivu, na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu.

Pristupnica

Pristupnica je dostupna u formatu DOC:

Prijavnicu možete ispuniti elektronički. Upute su u nastavku teksta.

Možete je i ispisati i ispuniti rukom, skenirati i takvu poslati na našu adresu elektroničkom poštom. Možete je poslati i u pismu.

U slučaju bilo kakvih nedoumica, javite se elektroničkom poštom na adresu clanstvo@rodoslovlje.hr i opišite problem.