O rodoslovlju

Rodoslovlje (genealogija, od grčkog: γενεα, genea, "obitelj" i λόγος, logos, "znanje") je znanost koja proučava obiteljsku povijest i porijeklo.

Rodoslovno je istraživanje složen postupak koji nije ograničen samo na povezivanje imena ljudi i datuma rođenja, smrti i vjenčanja u tzv. obiteljsko stablo. Ono se bavi pronalaženjem predaka neke osobe i ostalih potomaka tih predaka, pri čemu koristi povijesne dokumente kako bi se ustanovila biološka, genetička ili obiteljska srodnost.

Pouzdanost istraživanja temelji se na upotrebi kvalitetnih izvora (najbolje izvornih povijesnih dokumenata) i u njima pohranjenih informacija (najbolje iz prve ruke, nikako iz sekundarnih izvora) i dokaza koji se izravno ili neizravno mogu dokučiti iz tih informacija.

Često rodoslovci moraju pažljivo povezati indirektne dokaze ili indicije kako bi ustanovili nečiji identitet ili međusobnu povezanost. Svi izvori, informacije, dokazi i zaključci proistekli iz rodoslovnog istraživanja predstavljaju rodoslov ili povijest obitelji. Ova dva pojma razlikuju se u značenju: dok je rodoslov tek faktografski pregled osoba i njihove međusobne povijesti, povijest obitelji sadrži i životne detalje i sadržajno je bogatije.

No, da bi se povijest obitelji dokučila, treba znati više od golih faktografskih informacija: treba znati povijesni, društveni i obiteljski kontekst u kojem su pojedinci u određeno doba živjeli.