One Response to “Razgovor s povodom: Željko Rogošić”

  1. Enver Ljubovič says:

            Da gospodin Rogošić je boravio dva dana  u Senju u svezi snimanja filma o uskočkoj obitelji Cetinski. Snimio je enterijere tvrđave Nehaj, a ja sam mu dao na uvid popise vojnika stalne vojne posade grada Senja i tvrđave Nehaj iz 1551. godine. Među tim vojnicima ima i nekoliko s prezimenom Cetinski ili Cetinjanin. Na temelju tih popisa može se ustvrditi da su Cetinski boravili u Senju u vrijeme uskočke epopeje sve do Madridskog mira 1617. godina kada su uskoci morali napustiti Senj, Uglavnom su se raselili na prostor Like i u Žumberak, gdje i danas postoji predaja da su se doselili iz Senja(Bastašić, Heraković, Stipanović i Badovinac).

Komentirajte