Skupština Hrvatskog rodoslovnog društva

Upravni odbor na temelju članka 15. Statuta Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović" saziva 3. izvještajno-izbornu Skupštinu Društva u četvrtak 21. svibnja 2009. godine u 18 sati u auli Hrvatskog državnog arhiva, na Marulićevom trgu 21 (kraj Botaničkog vrta).

Prijedlog dnevnog reda Skupštine:

 1. Utvrđivanje kvoruma, otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda, 
 2. Prijedlog i usvajanje članova radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 3. Pozdravna riječ predsjednika Društva, dr Stjepana Ćosića,
 4. Izmjena Statuta Društva,
 5. Izvještaj Upravnog odbora,
 6. Financijski izvještaj Društva,
 7. Usvajanje prijedloga da se članarina od iduće godine 2010. poveća na 100 kuna
 8. Izvještaj Nadzornog odbora,
 9. Izvještaj Suda časti,
 10. Slobodna riječ prisutnih,
 11. Razrješenje dosadašnjih članova tijela Društva,
 12. Izbor članova organa upravljanja:
  • podrška dosadašnjem predsjedniku društva dr Stjepanu Ćosiću,
  • prijedlog članova Upravnog odbora,
  • prijedlog članova Nadzornog odbora,
  • prijedlog članova Suda časti,
 13. Prijedlog potpisnika Društva,
 14. Završna riječ predsjednika Društva.

Molimo članove Društva da uplate članarinu prije Skupštine, jer time stječu pravo glasanja na Skupštini.

Sve članove koji su promijenili adrese prebivanja ili adrese elektroničke pošte ili imaju nove adrese elektroničke pošte molimo da nam to dojave, da ih možemo uključiti u našu mailing-listu, kako bi bili redovno obavještavani o aktivnosti Društva.

Isto tako molimo članove, koji to više ne žele biti, da nam to jave na našu adresu.

U Zagrebu, 10. svibnja 2009.

Ivanka Rebrović

Istražuje pretke u Samoboru, Jaski, Ribniku, Karlovcu i Zagrebu – župu svetog Marka. Pregledala je 3. ogulinsku pukovniju, koja se nalazi na mikrofilmovima u Arhivu, a sad istražuje mjesto Tounj kraj Ogulina.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.