Iz ostavštine prof. Krizmanića: Prezimena vinagorskog kraja

U ediciji "Zagorsko kulturno nasljeđe" izdavačke kuće MATIS d.o.o. Pregrada ovh se dana pojavila knjiga "Vinagora i okolina". Taj zanimljivi zbornik s nizom priloga o povijesti i etnologiji Vinagore, velikim je dijelom posthumna zbirka radova Borisa Krizmanića (1951. – 2011.), profesora hrvatskog jezika, izdavača i urednika, u ranijem mandatu zamjenika župana Krapinsko-zagorske županije. Uz tekstove o Vinagori kao marijanskom svetištu, knjiga sadrži i niz njegovih priloga, među kojima je za rodoslovce i antroponimičare posebno zanimljivo "Podrijetlo prezimena na Vinagori i okolini". Iako je ostao poznatiji po onih dvadesetak knjiga koje je objavio kao osnivač i urednik poduzeća MATIS d.o.o. .(među njima je i – prvi u Hrvatskoj – Priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslova) prof. Krizmanića posebno je privlačila povijest , kao i proučavanje prezimena i toponimije njegovog zavičaja. O tome svjedoči i upravo izašla knjiga, iz koje objavljujemo skraćeni prikaz njegovog teksta "Podrijetlo prezimena na Vinagori i u okolini".

Prezimena nastala od osobnih imena

 • Bedeniković – Benedikt – doslovno bene dictus: dobar govor, hrv. inačica Zlatousti
 • Bolšec – Baltazar
 • Drašković – Andrija (od hipokoristika Draš=Andrija)
 • Gretić – Greta – Gertruda
 • Habjanec – Habjan – Fabijan
 • Hanžek – Ivan, izveden iz njemačkog oblika Hans
 • Jagić – Jaga – Agata
 • Klarić – Klara
 • Krizman – Kristov čovjek, po grčkom Kristoforos – čovjek koji prenosi Krista
 • Mijašek – Mihal – Mihael
 • Miklaušek – Miklauž – Mikula – Nikola
 • Mikuljan – isto kao Miklaušek
 • Mitok – od Dimitar
 • Valek – Valentin
 • Vincelj – Vinko
 • Vrbanc – Urban, možda i od dendronima vrba
 • Žiger – Žigmund(Sigismund)

Prezimena nastala od nadimaka

 • Bosak – bos, aluzija na oskudno imovno stanje
 • Čoh – čoha, grubo platno od vune, prezime vezano za izradu platna
 • Erjavec – rđav čovjek, možda crvenokosi
 • Esih – ocat (slov.), "kiseli", vječno nezadovoljan
 • Gobec – gubac, čovjek izraženih čeljusti
 • Golec – gol, aluzija na slabo imovno stanje
 • Gorup – gorak, namršten, vječno nezadovoljan
 • Hohnjec – njemački hoch=visok, bahat,umišljen
 • Hrestak – hrestiti (se), žestok, nagli
 • Hrup – grub, galamdžija
 • Jesih – vidi Esih
 • Kecur – keckati. zadirkivati
 • Majcen – mali čovjek (kajk.)
 • Ocvirk – čvarak, aluzija na slabo imovno stanje
 • Ogrizek – kocen, aluzija na slabo imovno stanje
 • Palčec – palčić, malen čovjek
 • Podboj – gornji dio dovratka(štoka)
 • Polajžer – položajnik, nevoljen gost
 • Premerl – obamro, čovjek koji je prividno umro
 • Sekušak – sve kuša – iskusan, lukav
 • Smrkulj – mrk, smrknut čovjek
 • Storjak – star, takkođer starjak
 • Šantek – šantav, šepav
 • Šutina – bezrog (ovan bez rogova)
 • Tepeš – tepsti=tući se ili potucati, sklon tučnjavi
 • Vdović – vdova=udovica, udovičin sin
 • Zubak – s naglašenim zubima (usporedi Gobec)

Prezimena zoonimske motivacije

 • Čuček – mladi kokot (u dijalektu)
 • Grilec – kukac zrikavac (lat.Gryllus)
 • Kušar – gušter Pevec – pijevac (slovenski oblik)
 • Škorc – čvorak(u dijalektu)

Prezimena fitonimske motivacije

 • Fiolić – fiola, ljubica
 • Hmelina – hmelj
 • Heršak – hrž, raž
 • Kic – kic, ostatak kukuruznog klipa
 • Regvar – regvar, srodno s radićem
 • Sporiš – sporiš. livadna biljka

Motivacija: prirodne pojave

 • Jutriša – jutro, moguće – ranoranilac, marljiv čovjek

Motivacija: zanimanja

 • Bačić – stočar koji bačija, pastir
 • Bolarić(također Volarić) – gonič volova
 • Cvek – postolarski čavlić – vezano za postolara
 • Fistrić – pekar (lat. pistor)
 • Fišter – kao prethodni
 • Flegar – dvornik, upravitelj vlastelinstva
 • Igrec – igrač, svirač
 • Kahlina – kahla=dio kaljeve peći, pećar
 • Kamenski – kamenar, klesar
 • Karažija – hungarizam: grubo laneno platno
 • Kavčić – tkalac, tkalčić
 • Knok – njemački Knocke=povjesmo lana, svežanj
 • Kodelić – od kudelja za izradu platna
 • Kordej – korda=tetiva za luk(i strijelu)
 • Kračun – koji izrađuje kračune=brave
 • Kundih – od njem. kundig=izučen, vješt
 • Kučiš – kočijaš
 • Kunštek – srodno s Kundih
 • Majer – majur, nadglednik na imanju
 • Mežnarić – meša= u dijalektu za missa. (lat.), crkveni poslužitelj
 • Pasariček – koji izrađjje paseve, pojase
 • Pečnik – graditelj peći
 • Pihler – smolar (njemački Pichl=smola)
 • Pilko – grobar, lat. vespillus=mračnjak, grobar siromašnih
 • Plahutar – plahtar, izrađuje plahte
 • Rihtarić – od njem. der Richter = sudac
 • Šlogar – šlogati= gatati, vračati
 • Špiljak – koji izrađuje ukrase (lat. spilla)
 • Vandekar – zidar (njem. Wand = zid)

Motivacija – etnik,/etnonim

 • Biščan – iz Bihaća
 • Dečman – možda Nijemčev čovjek (njem. Deutsch + Mann)
 • Gmajnić – s gmajne, poljane
 • Halužan – iz slovenske pokrajine Haloze
 • Hostić – iz hoste (šume)
 • Hriberski – s hriba, vrha planine
 • Jazbec – – iz jazbine (kajkavski: doline). a nije isključen ni zoonim jazbec (kajkavski: jazavac)
 • Lazanec – živi uz laz; laz je lagani uspon na cesti
 • Osrečki – iz Osretka
 • Presečki – iz Preseke ili s terena raskrčenog – "presječenog" od šume
 • Turčić – Turčin, doseljenik iz turskih krajeva

 

Mladen Paver

Rodoslovnim se istraživanjima bavio se od 1994. godine. Osim vlastitog obiteljskog rodoslova istraživao je najstarije tragove oko šest stotina naših prezimena i njihove migracije. Izradio je 30 rodoslovnih stabala, "visine" od 200 do 350 godina. Radi na datoteci izvora naših prezimena (dosad prikupio oko 14.000), s težištem na dokumentima s prostora Banske Hrvatske XVI st. Osim domaćih arhiva, oslanja se na zbirke državnih arhiva u Budimpešti i Grazu. Pripremio je za tisak priručnik za rodoslovnog istraživača "Pred zagonetkom obiteljskog stabla" s dodatkom "Vježbe iz antroponimije", uz pozitivne recenzije dvojice naših akademika. Preminuo je u studenom 2017. godine.

1 komentar

 1. Kad bi svo onomastičko blago iz Hrvatskog zagorja — koje nam osobnim trudom i ugodom prikazuje tijekom vremena g. Mladen Paver, i to i iz fundusa svojih istraga te i iz istraga drugih rodoslovaca — bilo okupljeno u zajedničkoj knjizi dobili bi smo jedan zanimljivi imenoslovni ‘udžbenik’ dobrodošao za svekolike rodoslovne istraživače zagorskog kraja?!
  No, i ovako je više nego dobro!

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.