Konstituirajuća sjednica tijela društva

Konstitutirajuća sjednica tijela Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović" održana je u četvrtak, 29. prosinca 2011. godine u „Profesorskoj čitaonici“ Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21. Započela je u 16:15 i trajala je do 18:30 sati.

Prisutni su bili članovi Upravnog odbora:

 1. Sanja Frigan-Ciuha
 2. Drago Hmelina
 3. Kazimira Jovović
 4. Juraj Mareković-Car
 5. Blanka Orešković
 6. Ivanka Rebrović
 7. Lidija Sambunjak

Nadzornog odbora:

 1. Drago Brajdić
 2. Paula Fabinger Orešković
 3. Marija Tuga Neral

Suda časti:

 1. Ljudevit Meze

Odsutni su bili članovi:

 1. dr. sc. Stjepan Ćosić, predsjednik Društva
 2. Marko Rimac – upravni odbor
 3. Lidija Rauker – upravni odbor
 4. Darko Lacković – sud časti
 5. Božidar Ručević – sud časti

U odsutnosti g. Marka Rimca sjednicu je otvorila gđa. Lidija Sambunjak, pozdravila prisutne te predložila i stavila na diskusiju sljedeći dnevni red:

 1. Izbor predsjednika Upravnog odbora, tajnika i blagajnika Društva
 2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora i Suda časti
 3. Registracija društva 
 4. Plan rada Društva
 5. Financijski plan

Prošireni dnevni red jednoglasno je prihvaćen te je nastavljen rad po njegovim točkama.

Skupština 2009. godine - arhivska fotografija - snimio Lj. Meze
Skupština 2009. godine – arhivska fotografija – snimio Lj. Meze

Točka 1:

Nakon kraće diskusije, predloženi su:

 • za predsjednika UO g. D. Hmelina,
 • za tajnicu gđa. I. Rebrović,
 • za blagajnicu gđa. B. Orešković.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni i sjednicu je nastavio voditi novi predsjednik UO-a. Prijašnja i nova blagajnica odmah su dogovorile primopredaju blagajne, koja će se obaviti do 15. siječnja 2012. g., a članarina prikupljena u gotovini položiti će se na žiro-račun Društva. Pod istom točkom UO verificirao je i potpisnike. Za osobe ovlaštene za potpis u ime udruge su dr. sc. S. Ćosić, predsjednik Društva, gđa. L. Sambunjak i g. D. Hmelina, predsjednik U.O.-a.

Točka 2.

Za predsjednike Nadzornog odbora i Suda časti jednoglasno su izabrani gđa. Paula Fabinger-Orešković i g. Ljudevit Meze.

Točka 3.

Dokumentaciju za registraciju pripremiti će tajnica i predati je Gradskom uredu za upravu.

Točka 4.

Upravni odbor predlaže plan djelovanja društva za sljedeće dvije godine svoga mandata.

Sažeto rečeno, predstoji:

 • članovi Društva će i dalje organizirati započetu praksu sastanka „Kluba rodoslovaca“ mjesečno (od listopada do svibnja), s predavanjima i prezentacijama uz pisanje promemorija i njihovog objavljivanje na webu.
 • organiziranje i prikupljanje materijala za izložbu „Zanimljive matične knjige“ (prikupiti fotokopije matičnih knjiga i prezentirati ih) i dogovoriti i termin sa stručnom službom arhiva.
 • izrada bibliografije rodoslovnih knjiga i priređivanje izložbe rodoslovnih knjiga u dogovoru s djelatnicima Arhiva,
 • u sklopu Dana arhiva u lipnju 2012. godine, a u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom organizirati „Okrugli stol rodoslovaca Hrvatske“.
 • učlanjivanje novih članova te aktivnosti oko njihovog upisa i upućivanje u načine istraživanja i korištenje podataka u arhivu i ostalim institucijama te upoznavanje s rodoslovnim računalnim programima.
 • preispitati članstvo i uplate članarine, predložiti počasne članove društva do iduće Skupštine te kreirati jedinstvene uplatnice.
 • izdati modernije članske iskaznice.
 • razriješiti pitanje obujma izdavačke djelatnosti (časopis, bilten, web…)  –  svakom slučaju predstoji formiranje izdavačkog odbora, priprema, prikupljanje i dostava materijala.
 • organiziranje izleta za članove Društva.
 • prikupljanje, inventura, čuvanje i posudba knjiga; popis knjiga postoji na našoj web stranici, ali će se napraviti inventura, jer su neke knjige posuđene dulje vrijeme pa je potrebno podsjetiti članove da ih vrate, odnosno potvrde da su knjige kod njih i da ih još trebaju,
 • pisanje zapisnika o radu tijela Društva, njihovo objavljivanje, kao i obavještavanje članstva o svim događanjima putem web-stranice i mailing-liste,
 • praćenje „foruma“ na webu i odgovaranje na pitanja.
 • razriješiti status dvorane u Opatičkoj.
 • osmisliti projekte i natjecati se za donacije, dotacije iz raznih izvora, a moguće i iz europskih fondova.
 • pristupiti izradi općih akata Društva.

Točka 5.

Dan je konceptualni pristup financijskog plana. Društvo je financijski pozitivno, prihoduje se iz članarine, a dodatno se može prihodovati iz donacija ili dotacijama na temelju projekata. Predvidivi rashodi obuhvaćaju administrativne i poštanske troškove, plaćanje domene, poklone predavačima i gostima Društva. Predlaže se da računalo Društva koji sada stoji u maloj čitaonici arhiva uz dogovor s djelatnicima Arhiva preseli za upotrebu u veliku čitaonicu, što treba preispitati i dogovoriti sa djelatnicima Arhiva.

Zagreb, 31.12. 2011.

Prema bilješkama sa sjednice uz primjedbe prisutnih zapisnik sastavio Ljudevit Meze.
Prilagođeno za web.

Ivanka Rebrović

Istražuje pretke u Samoboru, Jaski, Ribniku, Karlovcu i Zagrebu – župu svetog Marka. Pregledala je 3. ogulinsku pukovniju, koja se nalazi na mikrofilmovima u Arhivu, a sad istražuje mjesto Tounj kraj Ogulina.

Možda vam se svidi

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.