Predavanje prof. dr. sc. Damira Borasa: Hrvatska rječnička baština

U srijedu, 12. travnja 2017. godine u 17 sati u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu na Trgu maršala Tita 14 predsjednik Društva prof. dr. sc. Damir Boras održat će predavanje na temu “Hrvatska rječnička baština“.

Životopis

Damir Boras rođen je 25. listopada 1951. godine. Maturirao je 1970. godine na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a 1974. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu zagrebačkoga Sveučilišta na smjeru Radiokomunikacije s temom “Laseri u komunikaciji”. Doktorirao je 1998. godine na zagrebačkome Filozofskome fakultetu pri Odsjeku za informacijske znanosti s temom “Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskome jeziku”.

Na Filozofskome fakultetu utemeljio je Katedru za leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti. Među brojnim dužnostima koje je obnašao je i dužnost potpredsjednika Znanstvenoga vijeća Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže u razdobljima od 2004. do 2006. te od 2008. do 2010. godine. Bio je i predsjednik Upravnoga vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina) od 13. srpnja 2011. godine do rujna 2012. godine.

Objavio je više od 90 znanstvenih i stručnih radova, knjiga i srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika te održao više od 40 pozvanih predavanja i priopćenja na stranim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, programiranja, računalne obrade teksta i jezika, leksikografije i enciklopedistike.

Govori osam stranih jezika – engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, klasični grčki, slovenski i makedonski (osnovno znanje).

Rektor je Sveučilišta u Zagrebu od 2014. godine.

Ivanka Rebrović

Istražuje pretke u Samoboru, Jaski, Ribniku, Karlovcu i Zagrebu – župu svetog Marka. Pregledala je 3. ogulinsku pukovniju, koja se nalazi na mikrofilmovima u Arhivu, a sad istražuje mjesto Tounj kraj Ogulina.

Možda vam se svidi

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.