Gosp. Robert Jerin vodio turu “Lijepa naša domovino”

Skupina potomaka hrvatskih doseljenika iz Clevelanda na čelu s gosp. Robertom Jerinom stigla je i ovog listopada u posjet Hrvatskoj. Već tradicionalna tura „Lijepa naša domovino“ vodila ih je od Dubrovnika do Rijeke, da bi nakon Karlovca završili u Zagrebu. Neki od njih stigli su posjetiti i zavičajna sela svojih predaka, gdje često više nema ni traga kuće iz koje su krenuli preko oceana, pa čak ni rodbine istog prezimena. Ali svuda su osjetili tople simpatije kao u rodnoj kući.

Američki gosti posjetili su u Zagrebu Hrvatski državni arhiv gdje su ih članovi Hrvatskog rodoslovnog društva “Pavao Ritter Vitezović” upoznali s mogućnostima za istraživanje povijesti obitelji pretraživanjem starih matičnih knjiga na mikrofilmovima. Svaki je dobio podatke iz popisa stanovništva Hrvatske 1948. o tome u kojim je mjestima bilo tada zabilježeno njihovo prezime, koliko osoba i obitelji.

Rodoslovno društvo dočekalo ih je s novim funkcionerima. Na skupštini Društva ljetos je izabran za predsjednika dr. Stjepan Ćosić, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva, a za potpredsjednika Marko Rimac, asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osim biltena “Glasilo” koji izvještava o tekućim akcijama i suradnji s brojnim ustanovama i udrugama ( državni arhivi, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski plemićki zbor, Slovensko rodoslovno društvo, Hrvatska matica iseljenika i dr.), pojavio se i prvi broj časopisa “Rodoslovlje” sa znanstvenim i stručnim prilozima o hrvatskoj genealogiji. Velik doprinos tome dao je akademik dr. Petar Strčić.

Novi članovi pristupaju Društvu obično nakon pohađanja tečajeva (kreativne radionice) na Sveučilištu za treću životnu dob u Zagrebu. U takvoj radionici gostuju kao predavači stručnjaci za razne genealoške grane, a tečajevi redovno završavaju izložbama polaznika – s otkrivenim starim obiteljskim i drugim dokumentima, prikazom obiteljskih stabala i sl.

Od INA – industrije nafte Društvo je dobilo vrijednu donaciju, dva računala koja će biti instalirani u Hrv. drž. arhivu za edukaciju članova u korištenju programa za istraživanje rodoslovnog stabla.

Mladen Paver

Rodoslovnim se istraživanjima bavio se od 1994. godine. Osim vlastitog obiteljskog rodoslova istraživao je najstarije tragove oko šest stotina naših prezimena i njihove migracije. Izradio je 30 rodoslovnih stabala, "visine" od 200 do 350 godina. Radi na datoteci izvora naših prezimena (dosad prikupio oko 14.000), s težištem na dokumentima s prostora Banske Hrvatske XVI st. Osim domaćih arhiva, oslanja se na zbirke državnih arhiva u Budimpešti i Grazu. Pripremio je za tisak priručnik za rodoslovnog istraživača "Pred zagonetkom obiteljskog stabla" s dodatkom "Vježbe iz antroponimije", uz pozitivne recenzije dvojice naših akademika. Preminuo je u studenom 2017. godine.