Poziv na 5. redovitu izbornu skupštinu HRD-a

Upravni odbor na osnovi člana 15. Statuta Hrvatskog rodoslovnog društva „Pavao Ritter Vitezović“ saziva

5. izvještajno – izbornu skupštinu Društva

u srijedu 7. svibnja 2014. godine u 17 sati u dvorani „Katalozi“ Hrvatskog državnog arhiva, Marulićev trg 21 sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

 1. Utvrđivanje kvoruma, otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda,
 2. Prijedlog i usvajanje članova radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 3. Izvještaj upravnog odbora o radu Društva
 4. Izmjena Statuta Društva,

  • promjena adrese Društva
  • promjena broja članova Upravnog odbora 
 5. Financijski izvještaj Društva,
 6. Usvajanje prijedloga da članarina ostaje 50 kuna
 7. Financijski plan za iduće dvije godine
 8. Plan aktivnosti Društva za iduće dvije godine
 9. Prijedlog za počasnog člana – predsjednika dr sc Stjepan Ćosić
 10. Izvještaj nadzornog odbora
 11. Izvještaj suda časti
 12. Slobodna riječ prisutnih
 13. Razrješenje dosadašnjih članova tijela Društva
 14. Izbor članova organa upravljanja:

  • Prijedlog nove predsjednice društva – dr sc Vlatka Lemić
  • prijedlog članova upravnog odbora
  • prijedlog članova nadzornog odbora
  • prijedlog članova suda časti
 15. Prijedlog ovlaštenika za zastupanje Društva.


S 4. izborne skupštine

Ujedno molimo članove Društva da uplate članarinu, jer im to daje pravo glasanja na Skupštini. Sve članove, koji su promijenili adrese ili e-mail adrese ili imaju nove e-mail adrese, molimo da nam to dojave, da ih uključimo u našu mailing listu, kako bi bili obaviješteni o aktivnosti Društva.

U Zagrebu, 21.4. 2014.

Hrvatsko rodoslovno društvo „Pavao Ritter Vitezović "

Ivanka Rebrović

Istražuje pretke u Samoboru, Jaski, Ribniku, Karlovcu i Zagrebu – župu svetog Marka. Pregledala je 3. ogulinsku pukovniju, koja se nalazi na mikrofilmovima u Arhivu, a sad istražuje mjesto Tounj kraj Ogulina.

Možda vam se svidi

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.