Izvještaj s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora HRD-a

Sjednica je, na poziv prijašnjeg predsjednika UO-a g. Marka Rimca održana 9. lipnja 2009. u maloj čitaonici HDA. Započela je u 16.30 sati, a zbog isteka termina korištenja prostora prekinuta oko 18 sati..

Sjednicu je otvorio g. Marko Rimac, pozdravio prisutne te predložio i stavio na glasovanje Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

 1. Osvrt na Skupštinu
 2. Izbor novog predsjednika i tajnika U.O., rizničara Društva te imenovanje zamjenika predsjednika U.O.-a
 3. Smjernice o radu novog U.O-a, praćenje rada U.O., otvaranje prema članstvu, dežurstva četvrtkom od 16 do 18 sati.
 4. Imenovanje povjerenika za Valpovštinu
 5. Izrada pravilnika i etičkog pravilnika Društva
 6. Rješavanje repova. Pitanje članstva koje ne plaća članarinu. Stara arhiva i knjižnica. Distribucija čaopisa „Rodoslovlje".
 7. Glasilo Društva br. 5, Uredništvo, Glavni urednik
 8. Časopis „Rodoslovlje br.2 , Uredništvo, glavni urednik, prijave tema i primanje rukopisa do 30.9., izlazak do najkasnije 15, 12. 2009 g.
 9. Smještaj knjiga u HDA
 10. Izlet u Valpovštinu
 11. Razno i pripreme za sljedeću sjednicu U.O.

Ad.1.

Ocijenjeno je da je u Skupština pripremana u vrlo kratkom vremenu uz nedovoljno učešće cijelog U.O-a, te da je u pripremi bilo nedostataka i prijepora, ali je zahvaljujući naporima pojedinaca, posebno tajnici Društva, Skupština protekla glatko. Ipak ocijenjeno je da je, zbog malog odaziva članstva kao i sigurno nekih neriješenih problema, kod dijela aktivnog članstva zaostala doza neiskazanog nezadovoljstva izborom. Što se tiče izborne procedure, sugerirano je da se ubuduće ne glasuje za listu, nego za kandidate, formiraju izborne i verifikacijske komisije te prema dogovoru glasuje javno ili tajno što sve omogućuje i Statut.

Ad. 2.

Prisutni g. Leš i g. Brajdić predložili su:

 • za predjednika U.O.-a g. Marka Rimca,
 • za blagajnicu Kazimiru Jovović,
 • za zamjenik predsjednika U.O.-a Ljudevita Meze.

Pitanje izbora vršitelja tajničke funcije izazvalo je živu raspravu samokritiku i kombinatoriku svih prisutnih dok g. Žolo nije dao svoj pristanak uz izraženu želju da se izvrši kvalitetna primopredaja dužnosti između prijašnje tajnice i novog tajnika. Glasovima svih prisutnih kao telefonskim glasom g. Salajića jednoglasno su izabrani organi U.O.-a kako slijedi:

 • Predsjednik U.O.-a: Marko Rimac
 • Tajnik: Ivan Žolo
 • Blagajnica: Kazimira Jovović
 • Zamjenik predsjednika U.O.-a: Ljudevit Meze

Ad. 3.

Vezano uz prethodnu točku, predloženo je da se prvih 200 dana intenzivnije prati rad U.O. kako od strane samih članova, tako i od strane članova N.O. i članstva te ako bude nezadovoljstva s radom da se u skladu s odredbama Statuta izabere novi U.O. Načelno je zaključeno da se rad U.O. usmjeri na rješavanje prenesenih rješivih problema, ustraje na tekućim aktivnostima (radionice, tribine…) i pokrenu nove aktivnosti, a na prijedlog pojedinaca i šireg članstva.

Kao posebno uspješne aktivnosti ocijenjene su radionice, održavanje internetske stranice i ustrajnost u pribavljanju donacija. Da bi se što bolje iskoristila ponuda za HDA-a za korištenje male čitaonice, treba izraditi kalendar doganja četvrtkom od 16 do 18 sati, prvenstveno tribina a zatim i proširenje aktivnosti na edukacije i razmjene iskustava i sl. U istom cilju pokušati se još više otvoriti članstvu uvođenjem dežursva barem jednog člana U. O.-a u istom terminu.

Ad. 4. i 11.

Lj. Meze izvjestio je o aktivnostima članova u Valpovštini ko kojih postoji velika volja za rodoslovnim istraživanjima koja bi ubrzo mogla rezultirati s nekoliko priloga za publikacije Društva. U ime spomenutih članova ponovio je poziv za organiziranje jednodnevnog izleta u Valpovo (dvorac, muzej, kula, perivoj uz jedno naše predavanje…) i Belišće (muzej, industrijska arhitektura, Drava…) Eventualni dvodnevni izlet mogao bi obuhvati posjetu spomen parku mohačoj bitci i obilazak sigetske tvrđave. U O. će do početka jeseni ispitati interes članstva, organizaciju i troškove puta. Na kraju, predložio je g. Dragana Miloševića za povjerenika, što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 5.

U cilju boljeg funkcioniranja kako organa, tako i cijelog društva, a po uzoru na slična društva, g. Rimac predložio je izradu nekoliko pravilnika. Predloške može pribaviti. Nosilac aktivnosti nije dogovoren.

Ad. 6. i 9.

Tematika koja se prenosi iz prethodnog razdoblja.

 • Članarina: još jednom cirkularom uz prilaganje uplatnice za zaostalu članarinu zamoliti članove da s izjasne žele li nastaviti članstvo u Društvu. Na temelju odgovora provesti brisanje članstva, s tim da se svaki slučaj posebno razmotri i ne brišu neki zaslužni članovi.
 • Arhiva i knjižnica: Završiti započete dogovore i organizirati preseljenje stare arhive i knjiga u HDA.

Ad 7., 8. i11.

Nije razmatrano radi prekida sjednice. Nastavak sjednice zakazan je za sljedeći slobodni termin čitaonice u četvrtak 2.07.2009 g. u 16 sati.

Možda vam se svidi

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.