Kontakt

Adresa društva je:

Hrvatsko rodoslovno društvo “Pavao Ritter Vitezović”
Marulićev trg 21
HR-10000 Zagreb

Matični broj: 01968726
OIB: 17328479414
IBAN:
HR6523600001102892498

E-mail: rodoslovlje@rodoslovlje.hr
Facebook: https://www.facebook.com/groups/rodoslovlje/
Webmaster:
www@rodoslovlje.hr