Literatura

Popis je preuzet s Interneta.

 1. ADAMČEK, Josip ; KAMPUS, Ivan. Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. Zagreb, 1976.
 2. ALAUPOVIĆ, Vladimir. Šest stoljeća Alaupovića. Kiseljak, 1997.
 3. ANDREIS, Mladen. Stanovništvo Drvenika i Ploče : povijesna antroponimija do godine 1900. Trogir, 2000.
 4. ANDREIS, Mladen. Stanovništvo Vinišća : povijesna antroponimija do godine 1900. Trogir, 1998.
 5. ANDREIS, Mladen. Stanovništvo Župe sv. Mihovila Arhanđela u Trilju u 19. stoljeću : demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih. Trilj, 2001.
 6. BILIĆ, Đuro. Bilići : građa za povijest, etnologiju i genealogiju. Zagreb, 2000. 2 sv.
 7. BOJNIČIĆ, Ivan. Der Adel von Kroatien und Slavonien. Zagreb, 1995. Pretisak izdanja iz 1899.
 8. BOJNIČIĆ, Ivan. Popis plemića : proglašen na saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije g. 1557-1848. Zagreb, 1896.
 9. BURIĆ, Antun. Povijesna antroponimija Gorskog Kotara u Hrvatskoj : goranska prezimena kroz povijest. Rijeka, 1979.
 10. BUTURAC, Josip. Kutina : uz 200. obljetnicu župne crkve. Zagreb, 1977.
 11. DOBRONIĆ, Ljelja. Kalnički plemenitaši. Križevci, 1998.
 12. DŽAJA, Petar. Hrvati-katolici livanjskog kraja. Zagreb, 2000.
 13. ĐAKOVIĆ, Luka. Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine [I]. Sarajevo, 1979.
 14. FRANČIĆ, Anđela. Međimurska prezimena. Zagreb, 2002.
 15. GAZZARI, Žarko. Tragovima slavogosta : rodoslovlje i povijest hvarske porodice Gazarović-Gazzari. Split, 2002.
 16. GOLUŠIĆ, Antun. Rodovi Slanskog primorja. Dubrovnik, 1991.
 17. GRANIĆ, Miroslav. Paški grbovnik. Split, 2002.
 18. GRUBER, Dane. Nelipić : knez cetinski i kninski. Zagreb, 1886.
 19. JOLIĆ, Robert. Život i smrt u Duvnu : demografska kretanja u Duvnu od 18. do 20. stoljeća na temelju matičnih knjiga. Tomislavgrad, 2005.
 20. JURIĆ-ARAMBAŠIĆ, Ante. Kijevski tabularij. Kijevo, 2003.
 21. KANONSKE vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije. / priredili Metoda Hrg i Josip Kolanović. Zagreb, 1989.
 22. KASER, Karl. Popis Like i Krbave 1712. godine : obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj. Zagreb, 2003.
 23. KLAIĆ, Vjekoslav. Bribirski knezovi : od plemena Šubić do god. 1347. Zagreb, 1897.
 24. KLAIĆ, Vjekoslav. Krčki knezovi Frankapani : knjiga prva. Zagreb, 1901.
 25. KLAIĆ, Vjekoslav. Plemići svetački : ili Nobiles de Zempche : (997.-1719.). Zagreb, 1913.
 26. KUKULJEVIĆ, Ivan Sakcinski. Beatrica Frankapan i njezin rod. Zagreb,1885.
 27. KUKULJEVIĆ, Ivan Sakcinski. Zrin grad i njegovi gospodari. Zagreb, 1883.
 28. KUTARČIĆ, Pavao. Općina i župa Brdovec : obiteljska i rodoslovna stabla 1800.-2002. Ključ Brdovečki, 2004.
 29. LASZOWSKI, Emilij. Prilog rodopisu hercega sv. Save : hrvatska grana hercega sv. Save. Zagreb, 1898.
 30. LEKSIK prezimena Socijalističke Republike Hrvatske.Zagreb, 1976.
 31. MAČEK, Pavao. Rod Patačića od Zajezde : rodoslovna rasprava. Zagreb, 2004.
 32. MANDIĆ, Nikola. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Brotnju. Mostar, 2001.
 33. MANDIĆ, Nikola. Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Širokome brijegu i okolici. Mostar, 2002.
 34. MANDIĆ, Oleg. Kronika obitelji Mandić. Rijeka, 2001.
 35. MARIĆ, Franjo. Ljetopis katoličke župe Žepče. Žepče, 2000.
 36. MATASOVIĆ, Josip. Die Briefe des Grafen Sermage : aus dem siebenjährigen Kriege. Zagreb, 1923.
 37. MOLNAR, Branka. Arma : grbovi iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu. Zagreb, 2003.
 38. PERKOVIĆ, Tomislav. Stanovništvo Livanjskog polja u 18. i 19. stoljeću. Livno, 2003.
 39. RAGUŽ GUNJINOVIĆ, Stojan. Raguži : povijest i rodoslovlje. Široki Brijeg, 2004.
 40. SALOPEK, Hrvoje. Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline. Zagreb, 1999.
 41. SOLDO, Josip Ante. Sinjska krajina u 17. i 18. stoljeću. Sinj, 1995.
 42. STIPETIĆ, Vladimir ; VEKARIĆ, Nenad. Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb, 2004.
 43. ŠALIĆ, Tomo. Vinkovački šokački rodovi. Vinkovci, 1999.
 44. ŠIMUNOVIĆ, Petar. Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost. Zagreb, 1995.
 45. ŠIMUNOVIĆ, Petar. Naša prezimena : porijeklo-značenje-rasprostranjenost. Zagreb, 1985.
 46. ŠINDIJA, Ivan. Bibinjski korijeni. Zadar, 2003.
 47. VEKARIĆ, Nenad. Pelješki rodovi. Dubrovnik, 1996.
 48. VIDOVICH, Renzo. Albo d` Oro. Trieste, 2004.
 49. ZAVIČAJNICI grada Osijeka 1901.-1946. / priredili Stjepan Sršan i Vilim Matić. Osijek, 2003.
 50. ZMAJIĆ, Bartol. Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija, rječnik heraldičkog nazivlja. Zagreb, 1996.