Rodoslovni izvori

Arhivsko gradivo sređeno je prema institucijama čijim je djelovanjem nastalo i strukturi koja je uglavnom zadana načinom na koji je pojedina institucija organizirala svoje poslovanje i poslovnu i službenu dokumentaciju. Nije organizirano prema temama koje mogu biti zanimljive pojedinome istraživaču, tako da sve što Vas zanima nije složeno na jednome mjestu.

Kada započnete istraživati gradivo, najprije trebate utvrditi u kojim se sve cjelinama (fondovima i zbirkama) može nalaziti određena vrsta dokumenata, a potom koristeći obavijesno pomagalo koje ćete dobiti u čitaonici, pronaći traženi dokument.

Izvori za genealoška istraživanja mogu se pronaći u većem broju fondova i zbirki HDA. Najvažniji izvori, koji se i najviše koriste, su:

  • Zbirka matičnih knjiga
  • Zbirka grbovnica
  • Zbirka prijepisa grbovnica
  • Zbirka grbova obitelji Hrvatske i Slavonije
  • Dopunski mikrofilmovi – Matične knjige

HDA također prikuplja i evidencije o matičnim knjigama na području Hrvatske.

Katalog hrvatskih arhiva možete pretražiti putem Registra arhivskih fondova i zbirki – ARHiNET-a.