O društvu

Osnivačka skupština Hrvatskog rodoslovnog društva “Pavao Ritter Vitezović” održana je 15. lipnja 2005. godine, kada je donesen statut.

Sjedište društva je u Zagrebu, Marulićev trg 21.

Znak društva je u obliku štita sa stiliziranim elementima Hrvatskog državnog grba te dijelom grba Pavla Rittera Vitezovića, to jest ima stiliziranu vitezovu ruku u oklopu s mačem. Društvo je osnovano s ciljem poticanja i podupiranja rodoslovnih istraživanja (kako obiteljskih tako i znanstvenih), uz okupljanje i educiranje zainteresiranih istraživača i njihovu međusobnu razmjenu iskustava. Društvo će, prema potrebi, također podupirati istraživanja koja su sadržajno ili metodološki povezana s rodoslovljem (antroponimija, paleografija, arhivistika, informacijska tehnologija na području povijesne i srodnih znanosti.

Za prvog predsjednika društva izabran je akademik Petar Strčić. Na drugoj skupštini za novog je predsjednika izabran dr. sc. Stjepan Ćosić, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva. Treća predsjednica bila je ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva Vlatka Lemić, a četvrti je predsjednik rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.