Korisne knjige

Hrvatski prezimenik

Autori: Franjo Maletić, Petar Šimunović
ISBN: 978-953-212-346-3
Broj stranica: 2099
Uvez: tvrdi
Format: 30 cm
Nakladnik: Golden marketing – Tehnička knjiga

"Hrvatski prezimenik", enciklopedijskog formata, s podnaslovom "Pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća" (2099 str.) u prva dva sveska sadržava 114.643 prezimenske natuknice te u trećem svesku 6654 naselja s prezimenima u njima. Uz svako prezime naveden je broj nositelja dotičnog prezimena i broj obitelji istoga prezimena u naselju.

 

Hrvatska prezimena – podrijetlo, značenje, rasprostranjenost

Autor: Petar Šimunović
ISBN: 953-6168-16-2
Nakladnik: Golden marketing – Tehnička knjiga

Autor pokazuje koliko je golemo bogatstvo povijesno razložnih motiva zbijeno u prezimenima. Prezimena su spomenici neprekinutoga narodnog trajanja iz prve ruke, tragovi naših vlastitih korijena. Prikazujući podrijetlo, značenje i rasprostranjenost prezimena, ova knjiga priča velik dio hrvatske povijesti.

 

Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću

Autori: Josip Adamček i Ivan Kampuš
ISBN: 953-6168-16-2 
Nakladnik: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1976. (Zagreb : Ognjen Prica : Liber). – XXXIX, 685 str. ; 24 cm

 
 
 

Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske

Urednici : Valentin Petanec i Petar Šimunović
ISBN:
Broj stranica: 772
Format: 35 cm
Nakladnik: Institut za jezik, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1976.

"Leksik prezimena Hrvatske" (izdan 1976) predstavlja ne samo prekretnicu za daljnja izučavanja našeg patronimijskog korpusa ovog dijela hrvatskog jezičkog područja, već i nezaobilazni izvor enormne mase onomastičkih temelja podjednako važnih i za povijest našeg jezika, opće slavistike, pa i za šire semantičke usporedbe na polju idoeuropeistike. Lucidna ideja Petra Skoka, inicijatora objavljivanja ove velike akcije analitičkog popisa stanovništva Hrvatske na osnovu popisa iz 1948.

 

Rodoslovje: genealogija kot znanost in hobi

RodoslovjeAutor: Janez Toplišek
ISBN: 961-236-695-0
Izdanje: 2004. godine (360 stranica, 35 poglavlja)
Jezik: slovenski
Cijena: 7900 SLT (maloprodaja), 5000 SLT (kod autora, minimalno 5 primjeraka)