Članstvo

Članstvo u Društvu, prava i obaveze regulirane su u glavi IV Statuta Društva.

Članom Društva postaje se ispunjavanjem obrasca pristupnice na dnu ove stranice. Pristupnica sadrži osnovne podatke o pojedinom članu Društva.

Podaci iz pristupnice ulaze u evidenciju članstva, koja se formira i vodi u tajništvu Društva.

Godišnja članarina (za 2024. iznosi 10 €) može se platiti putem obrasca Nalog za plaćanje na žiro račun Društva (IBAN: HR6523600001102892498) s navodom u opisu plaćanja “Članarina HRD 2024., IME I PREZIME. U “model” napišite “00”, a u “poziv na broj” je dovoljno upisati “000”.

Članarina se može platiti i neposredno blagajnici Društva, prilikom susreta u Hrvatskom državnom arhivu, na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu.