Početna Forum Prezimena Godinić

 • This topic is empty.
Gledate 1 post - 1 do 1 (od ukupno 1)
 • Objavio
  Postovi
 • #8672 Reply
  Mark40
  Guest

  Etimologija
  prezimena Godinić

  Podrjetlo i Migracije

   

  Godinići su Hrvati, najvećim dijelom iz okolice Velike Gorice. Razmjerno najviše
  Godinića u proteklih petsto godina rođeno je u Gornjem Hruševcu i Donjem
  Hruševcu
  kraj Velike Gorice, zatim
  slijedi Banjol na otoku Rabu kod Mundanija, to su mjestima u
  kojima se najmanje svaki deseti stanovnik prezivao Godinić. U Hrvatskoj danas
  živi oko dvjesto Godinića u više od osamdeset domaćinstava. Podjednako ih je
  bilo i sredinom prošlog stoljeća. Neke obitelji odselile su na druge
  kontinente, osobito u SAD.

  http://imehrvatsko.net/namepages/view/family_name/prezime-godinic

   

  JEZIK I NARJEČJA

  Godinići u sjeverozapadnoj Hrvatskoj služe se Kajkavskim narječjem
  ekavskoga izgovora, u južnoj Hrvatskoj čakavskim narječjem ikavskoga izgovora a
  u istočnoj Hrvatskoj štokavskim narječjem jekavskoga izgovora, no svima im je
  oduvijek materinski jezik hrvatski a većina (65%) rabi ga u obliku hrvatskog
  standardnog ili književnog jezika.

   

  GRAFIJA

  GODINIĆI SE U HRVATSKOJ SLUŽE HRVATSKIM LATINIČNIM PISMOM KOJE SE U STRANIM
  ZEMLJAMA NEMOŽE PISATI U HRVATSKOM OBLIKU.

  KAKO SE PISALO PREZIME GODINIĆ PRIJE GAJEVE REFORME HRVATSKE GRAFIJE
  1830-IH DOK U HRVATSKOJ GRAFIJI NIJE POSTOJALO SLOVO „Ć“, KAKO SE PIŠE NA
  LATINSKOM, NJEMAČKOM, TALIJANSKOM I MAĐARSKOM KOJI SU DOMINIRALI U NEKADANJLM ZAJEDNIČKOM
  KRALJEVSTVU A NEMAJU SLOVA „ć“ NITI „č“, IZGLEDALO JE TO UGLAVNOM OVAKO; GODINICH, GODINIC,
  Godinez
  .. 

   

  KAKO SE IZGOVARA I ZAPISUJE PREZIME GODINIĆ U AMERICI;

  Surnames That Sound like GODINIĆ

  The following names have been determined
  to sound like the name GODINIĆ. This has been determined using an analysis of
  these names using phonetics. Many of our ancestors' names' spellings changed
  when they immigrated into a new country, especially when there was a language
  barrier. Check out some of these names that may be similar enough to your
  researched name and you may be able to break through some brick walls.

  GEDEON | GEDNEY | GEODONE | GIADONE | GIDDEN
  | GIDDEON | GIDDON | GIDEON | GIDNEY | GIDWANI | CATHAN | CAUTHEN | CAUTHON |
  CAWTHON | COTHEN | cothonneau | GAUTHUN | GETHIN | GWATHNEY | KATHAN | KATTHAIN
  | KEITHAN | GOODWIN | CADDEN | CADEN | CADENA | CADIEN | cadona | CAETANO |
  CATAN | CATANA | CATANIA | CATANO | CATENA | CATIN | CATINI | CATINO | CATNEY |
  CATON | CATONHO |

   

   

   

   

   

   

  Povijesnica
  plemenitog roda GODINIĆ

   

  Godinići su jedan od starih hrvatskih plemićkih rodova koji su u
  ranohrvatskoj povijesti upravljali područjem ” Pomene gore” (mons
  Pomigno
  = mons Pomneno ) nazvane prema prvom
  plemenskom glavaru Pomnenu Godinić  (to je
  današnji istočni dio Vukomeričkih gorica i Vukomeričkog pokuplja) Ovaj plemićki
  rod graničio je na zapadu sa plemićkim rodom braće Vukomera i Lome, na istoku
  sa područjem plemičkoga roda Posavskoga koji držahu „trdi Sisek“ i na jugu sa
  Gorskim plemićkim rodom koje je vladalo desnom obalom Kupe. Nešto kasnije područje
  Pomena politički je spadalo u prvotno ustrojenu županiju “Turovo
  Polje” kneževine panonske Hrvatske  (kasnije gornje
  Slavonije). Plemički rod Godinića imao je na tom ozemlju u posjedu tvrdi kaštel
  “Hađer” koji je izgrađen na istaknutoj visoravni jednoga strmoga
  brijega na mjestu gdje stajahu ostaci razorenoga rimskoga naselja. Tako se
  prema legendi u “kaštel Hađer sklonio i sam Knez Panonske Hrvatske Ljudevit
  Posavski kada je kneževini zaprijetila pogibelj od Franačkoga carstva, taj
  kaštel je odoljevao puna tri ljeta franačkim vojskama kada je na posljetku bio
  napušten od branitelja zbog nestašice hrane. U kasnijem razdoblju kaštel je
  bio popravljen i gotovo stoljeće Kraljevstva Hrvatskoga bijahu uporište roda
  Godinića dok ga na poslijetku ne razoriše divlje vojske Vugra (Ugra), danas se
  to područje naziva “Gradišće”, a na tom lokalitetu leže mnogobrojni
  razasuti ostaci slavne prošlosti obrasle šumom i mahovinom.

   Kontinuirana pisana povjesnica plemenitoga roda Godinić može
  se pratiti od 1213. godine kada područje na kojemu obitavaju politički
  potpada pod opatiju „Svete Marije de Topliza“ 
  poznatiju pod imenom „Topuska opatija“  koju predstavlja francuski red samostanskih
  opata Cistercita. Od toga razdoblja vidno je nazočno opismenjavanje plemića a
  napredak se bilježi u kulturi te osobito u gospodarstvu, također je zanimljiva i
  pojava novih francuskih sorti vinove loze koje su dale historijski pečat gospodarstvu
  Godinića te ih oni i danas uzgajaju na tim vinorodnim područjima. Ovaj
  kulturno-gospodarski procvat vrlo je važan za oporavak plemenitoga roda
  Godinića koji su naime za vrijeme Ugarske provale i osobito bitke na „Gvozdu“
  populacijski desetkovani od moćnoga rodovskoga plemena na svega nekoliko
  preživjelih članova, no unatoč svemu ostatak roda izborio se za opstojnost i
  očuvao najvažnijega dijela svojeg rodovskog posjeda a to bijahu dio Pomena sa
  naseljem Hruševcem i širom okolicom gdje nekad stajahu i njihov tvrdi kaštel Hađer,
  pod tim uvjetom rod prizna novoga zajedničkoga Ugarsko-Hrvatskoga kralja, a ovo
  ovjeriše dvanaestorica predstavnika svekolikoga hrvatskoga plemstva u Stolnom
  Biogradu na Balatonu.

  Nešto
  kasnije nasljedno rodovsko vlasništvo Godinića nad svojim središnjim rodovskim posjedom
  Hruševec ovjeriše im pravno-politički Toplički opati koji predstavljahu Kraljev
  autoritet te tim pravnim činom rodovski posjed plemenitog roda Godinić postaje predijalni
  plemićki posjed Hruševec u vlasništvu plemića Godinić koji se od tada većinom nazivahu
  po svom plemićkom posjedu „Plemići od Hruševca ili Hruševački Plemići“.  Za manje od stoljeća 1317. godine što
  postupnim populacijskim oporavkom a što novim pravno-političkim stanjem vidna
  je pretvorba rodovskog plemstva u feudalni plemićki stalež, to je utjecalo na
  raspad dotadanje tradicionalne velike rodovske zadruge
  nazivane „bratstvo“ , naime tad  je plemićki posjed Hruševec bio podijeljen
  između trojice braće na dva obiteljska plemićka posjeda od čega su dvije obiteljske
  zadruge ostale u jednome bratstvu (Mali Godinići i Veliki Godinići) i diobom su
  dobili zapadni posjed Gornji Hruševec zajedno sa  područjem staroga kaštela a treći brat sa
  svojom obiteljskom zadrugom osnovao je novo bratstvo te je u diobi dobio
  istočni posjed Donji Hruševec, tako se od tada u Topuskim a onda i državnim te
  kraljevskim ispravama vode tri plemićke obiteljske zadruge Godinića.

  Položaj
  Plemića Godinić  na ozemlju Topuske
  opatije bijahu iznimno povoljan, naime kao predijalni plemići Godinići su imali
  izniman utjecaj na zbivanja na čitavom području jer su zajedno sa drugim
  plemićima i predstavnicima plemičkih općina činili Topusku skupštinu koja je
  upravljala svijetovnim životom u čitavoj Topuskoj opatiji, skupština je bila upravno
  i  sudsko tijelo nekoliko stoljeća a sami
  opati se nisu puno miješali u svjetovnu vlast, zapravo je njihova uloga bila
  izbor župana koji je predsjedao skupštinom ali joj je također bio podložan.
  Osim mnogobrojnih prava opatijski plemići su imali i obvezu da čuvaju pravni
  poredak u opatiji te da sudjeluju u vojnom banderiju Topličke opatije koji je
  bio stožerni jamac sigurnosti područja.

  Sve
  do 1549. godine život predijalnih plemića pa tako i Godinića bijahu spokojan no
  tada trojednom Kraljevstvu Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinskomu zaprijeti pogibelj
  od Turaka a time i Topuskoj opatiji te se za župana postavlja opakog velikog
  plemića Keglevića poradi obrane, no ovaj iskoristi položaj te imenuje
  vlastitoga osmogodišnjeg sina za Topuskoga opata a plemstvu koje ga je pokušalo
  spriječiti pokuša nametnuti poreze na vlastitu zemlju čime dolazi u sukob
  sasvim predijalnim plemićima i plemićkim općinama, eskalacija sukoba dovodi do dugogodišnjih
  sudskih parnica na Banskom sudu u Zagrebu koji bijahu završio u korist plemića Godinića
  i drugih predijalnih plemića no Keglević se žalio na odluku Kraljevskom sudu u
  Budimu koji je na koncu presudio u korist Keglevića, potom je jedan od braće
  Hruševačkih plemića koji je bio i nositelj otpora Mihalj Godinić izgubio svoj
  dio posjeda te se osobno morao povući pred Keglevićevom vojskom pod zaštitu
  Zagrebačkoga biskupa a ovaj mu je osigurao dugovječnu sigurnost tako što je
  potajno posredovao pri kupnju posjeda Mundanije na otoku Rabu gdje se Mihalj
  Godinić preselio i uložio svu svoju ušteđevinu. Tursko nadiranje 1570-ih opustošilo
  je večinu posjeda na tlu Topuske pa su tako pljačkaške horde sastavljene od
  Turaka, Tatara i njihovih vlaških pomagača provalile u Hruševec prilikom čega
  su spalili stare dvore plemića Godinića i kapelu Svetoga Jurja dok su se
  malobrojniji plemići povukli 3 km prema obližnjem Kravarskom gdje su zajedno sa
  Erdedijevim kmetovima pričekali ovu pljačkašku hordu na „Crvenoj Zemlji“ i
  sasjekli kako je zabilježeno 200 Turaka i Vlaha, poslije uništenja ove horde
  prestala su pljačkaška pustošenja ovoga kraja, no posljedica je bila
  desetkovanost i opustošenost bogatih plemićkih posjeda kao i odlazak dijela
  zadružnoga bratstva čiji je glavar poginuo u bitci u okolicu Varaždina, tako su
  Godinićevi plemićki posjedi Gornji i Donji Hruševec znatno opustjeli što je
  evidentno i iz ondašnjih popisa dimova. Turci su se potom usmjerili prema Sisku
  i južnokupskim krajevima koji padoše 1593. godine, tada plemići Godinići primaju
  na svoj posjed izbjeglice koje raspoređuju po zaselcima na svoj plemički posjed,
  te preuzimaju zapovijedanjem obrane  Pokupske tvrđave i odbijaju Turce na tom
  dijelu bojišnoce, za iznimne zasluge u obrani Kraljevstva osobno su pozvani u
  Beč gdje primaju zahvalu od Kralja koji im istom prugodom dodjeljuje novi
  plemički grb 1665. godine.

   

   

   

  DIO IZVORA: DRŽAVNI ARHIV HRVATSKE,
  DRŽAVNI ARHIV MAĐARSKE, DRŽAVNI ARHIV AUSTRIJE, LISTINE TOPUSKIH OPATA, Ivan,
  Arhiđakon Gorički

  DIO DOSTUPNIH PRILOGA:
  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:FBZrVIv6LJ8J:www.historiografija.hr/hz/1968/HZ_21-22_10_ADAMCEK.pdf+NEMIRI+na+posjedima&hl=hr&gl=hr&pid=bl&srcid=ADGEESiHlacvVukm7q-u0Ox4AAs1dxebYNJ8sq7S95QLIUPQF_hnIGppM6c3_ep5ZgJnD4G-bssqh-EoAhBWpAlnRx6J_46gRU1mJQnAAiPcShJKTVSHFgC5M1imkhKKedZ7UN-JGoka&sig=AHIEtbT2JygnQYsrAiYqWUl2nAiqs9_HkQ
   
  Toponim Hruševec kroz povijest
  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Fzd9ZsvzQcwJ:hrcak.srce.hr/file/103265+PROSTIRANJE+KAJKAV%C5%A0TINE&hl=hr&gl=hr&pid=bl&srcid=ADGEESiHl7cIMiW_dnODR2GPD4AhjsrTZZLIBsuAI3R2ddbcALlrIMBpy9eR-q6tTb3yjInij0JuCsj3cG7kZR_LNgqIEcdME7zU__JD_1FRCkvy7GHXZajZ9MU4bTwDc4Ye-BSroQuu&sig=AHIEtbSjnH4FY1mnLZJ6y0Pyhd_eJyESLg
   

  UDK
  949.713 “1784/1793”:338.439.222 ISSN 0353-2952;

  Pregledni članak RAD. – Zavod za hrvatsku povijest

  Vol.25
  – Zagreb 1992.

   

  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75895

   
  T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae XII, 159—161; IX, 10—113; XV, 59
  J. Adamček - I. Kampuš, Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI, Zagreb1976 , 11, 30, 98.
  J. Adamček - I. Kampuš, Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI, Zagreb1976, 190, 212, 228, 271, 286, 397.
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  
   
   
   
  http://www.archive.org/stream/amagyarnemzetim00kngoog/amagyarnemzetim00kngoog_djvu.txt
   

  http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/dldf42/3/ef81/10601/10714?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0

    http://openlibrary.org/books/OL20484272M/Monumenta_historica_civitatis_Zagrabiae._Povijesni_spomenici_grada_Zagreba_Povijesni_spomenici_…

   

   

   

   

   

   
   
   
  DL 101785

   
       
   
   

  Kelt: 1494-11-23

       
   
   
  Kiadó: SZAPOLYAI
  ISTVÁN NÁDOR

   
   
   
           

  Régi jelzet: Q
  384 / DIPLOM 1 27 14

  Fennmaradási forma: Átírás
  1495

   

     
   
    Regeszta: Zapolyai
  István nádor a fehérvári keresztes konventnek. A nádor Bathyan-i Boldizsár
  jajcai bán panaszára, amely szerint amikor 3 éve Desywecz-i Labas Gergely
  királyi ember Egerwara-i László horvát-szlavón-dalmát bán oklevelének
  végrehajtása végett a csázmai káptalanhoz ment, Kerechyn György Oszvald
  zágrábi püspök helynöke a püspök familiárisait, ugyanis Nagy /magnus/ Antal
  csázmai udvarbírót, Nagy /magnus/ Gergelyt, Korbawa-i Kozthybol dictus
  Kristófot, Garigh vár várnagyait, Brodarych Miklóst, Hrwssowcz-i Jánost,
  Labas Gergelyhez küldte, akik Gergelyt a Chasma-i Szent Kozma és Damján
  egyházig kergették, onnan kegyetlenül kihúzták, súlyosan megverték és
  megsebesítették, az általa végrehajtandó oklevelet pedig elvették, felkéri a
  fehérvári keresztes konventet, hogy tartson az ügyben vizsgálatot, majd
  idézze meg Oszvald zágrábi püspököt Vízkereszt nyolcadára a szlavón bán elé,
  a körösi székre. – Nádori emberek: Heldryhowcz-i Zewld István,
  Hruskopekowyna-i Daniel Péter, Zelesowcz-i Zeeles György,
  Thapolczazenthgyergh-i Simon /fia/ György, Zomkowcz-i András, Chesslowcz-i
  Chessel Gergely, Zenthiwan-i Thekowecz János. – Regeszta forrása: OL regeszta
  (Bándi).

  http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/mol_cimer/6fc?f=templates&fn=main-h.htm&2.0

   
Gledate 1 post - 1 do 1 (od ukupno 1)
Odgovor na: Godinić
Vaše informacije:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">