Kategorija Savjeti i iskustva

2

Prezime Kristić

Prezime Kristić imaju 1153 stanovnika Hrvatske i po učestalosti je 466. hrvatsko prezime – u osnovi je prezimena grčki pridjevak Christos (Khristos). Više o Kristićima u tekstu Ante Ivankovića.