Osvrt na predavanje o Matiji Petru Katančiću

U četvrtak, 29. siječnja ove godine, u 18 sati u maloj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva naš član Ljudevit Meze održao je najavljeno predavanje: Rodoslovlje u pjesmi „Stirps Katanić“ Matije Petra Katančića.

Predavač nas je na početku uveo u značajke ove na latinskom jeziku ispjevane pjesme u kojoj je Katančić u pet generacija obuhvatio dvadesetak svojih predaka. Zatim je prisutne upoznao i s prijevodom o. B. Čaveca DI. na hrvatski jezik. Uz kratku biografiju pjesnika, polihistora, prevodioca i profesora u Osijeku, Zagrebu i Pešti M. P. Katančića (Valpovo, 1750 – Budim, 1825), dan je opširniji osvrt na Katančićevu pjesničku, znanstvenu i prevodilačku ostavštinu koja obuhvaća oko šezdesetak do sada poznatih, što objavljenih, što neobjavljnih djela. Predmet Katančičevog znanstvenog interesa bili su:

  • klasična filologija, čije je postavke pokušao primijeniti na hrvatski, odnosno tada zvani ilirski jezik,
  • biblistika, u kojoj je zabilježen kao prevoditelj Svetog pisma na hrvatski jezik, koje je u četiri knjige Staroga zavjeta i dvije knjige Novoga zavjeta po prvi puta na hrvatskom objelodanjeno u cijelosti,
  • etnologija, u kojoj tvrdi da južni Slaveni imaju ilirski iskon te, što je u nas manje poznato,
  • antička povijest, pri čemu se oslanjao na „oči povijesti“ arhelogiju, epigrafiju, numizmatiku, geografiju i kartografiju, po čemu ga se drži začetnikom moderne hrvatske arheologije. Bio je osloncem i nobelovcu Teodoru Momsenu.

Nisu zaobiđene niti kontroverze oko njegovih stavova u filologiji, biblistici i etnologiji kao niti njegova “huda“ sudbina na katedri za starine i numizmatiku na sveučilištu u Pešti kada je prvenstveno zbog svojih prohrvatskih i naprednih stavova bio prisiljen zatražiti umirovljenje. U drugom dijelu izlaganja prikazana je računalna verzija Katnčićevog rodoslova i analizirana posebno s apekta u to vrijeme neustaljenih prezimena što i danas u radu rodoslovnih istraživača predstavlja teško premostivu zapreku.

Predavanje je završilo čitanjem Katančićevih pjesama počevši od „teške“ pseudoklasicištičke „Stirps Katanić“ preko lirske prigodne „Mariji vlasteonici“, do humorističke o Zvekanu fratru Katančičevog suvremenika Ivana Ivanošića.

Marko Rimac

Istražuje rodoslovlja od 1990. godine zajedno s ocem i bratom (obiteljski hobi). Zajedno su istražili rodoslovlje svog roda do sredine XVII. stoljeća s oko 6000 osoba u njemu. Pored vlastitog roda istražuju i druga prezimena iz krajeva odakle potječu preci obitelji (okolica Livna - Čelebić, Čaprazlije, Lištane - i Sinja - Bitelić, Lučane, Zelovo - ali i šire). Zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak - asistent. Naglasak znanstvenog interesa mu je na ekonomskoj povijesti Habsburške Monarhije, te povijesti prezimena i migracija u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini. Trenutno priprema knjige „Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine“ i „Popis stanovništva Hrvatske i Slavonije 1851. godine“. U proučavanju povijesti prezimena služi se građom HDA, DAZadar, te niza samostanskih arhiva iz Bosne (vrstan je poznavatelj hrvatske ćirilice "bosančice"). Urednik je dvaju časopisa: "Rodoslovlje – časopis za genaologe" i "Status questionis – časopis za filozofska, društvena i kulturna pitanja".

Možda vam se svidi

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.