Miljenko Pandžić: Obiteljski arhiv Draškovića i drugi rodoslovni priručnici u HDA

U četvrtak 14. svibnja 2009. godine u 16 sati u profesorskoj dvorani Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21 (u blizini Botaničkog vrta) dugogodišnji arhivski savjetnik mr. sc. Miljenko Pandžić održat će predavanje s temom "Obiteljski arhiv Draškovića i drugi priručnici za istraživanje genealogije u Hrvatskom državnom arhivu".

Mr. sc. Miljenko Pandžić rođen je u Zagrebu 1935. godine, gdje je pohađao Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, na kojoj je maturirao 1953. godine. Nakon prekinutog studija na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, upisao je studij engleskog jezika i književnosti, kao prvog glavnog predmeta, te latinskog jezika i književnosti, kao drugog glavnog predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Anglističkoj grupi (engleski jezik i književnost) diplomirao je 1965. godine. Iste godine primljen je u Arhiv Hrvatske, danas Hrvatski državni arhiv, kao mlađi arhivist pripravnik u Odjelu za stariju arhivsku građu.

Nakon završenog tromjesečnog tečaja iz arhivistike i pomoćnih povijesnih znanosti, položio je 1970. godine stručni arhivistički tečaj. Godine 1990. magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilišta u Splitu, magistarskom radnjom pod naslovom: Uloga Hrvatskog kraljevskog vijeća na uređenju arhiva odnosno registratura u Banskoj Hrvatskoj (1767-1779). Godine 1981. stekao je stručno zvanje viši arhivist, a 1986. stručno zvanje arhivski savjetnik.

U Hrvatskom državnom arhivu bio je od 1981. do 1984. voditelj Dokumentacijsko-informacijskog centra, a nakon toga, do 1991. godine, voditelj Odjela za noviju arhivsku građu (1848-1945). Od 1992. godine bio je  voditelj je Odjela za obradu i zaštitu arhivskog gradiva, te pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva za arhivsku djelatnost. Od 1986. do 1988. godine bio je član Arhivskog savjeta Hrvatske, a bio je i član Hrvatskog arhivskog vijeća.

Veselimo se vašem dolasku!

Ivanka Rebrović

Istražuje pretke u Samoboru, Jaski, Ribniku, Karlovcu i Zagrebu – župu svetog Marka. Pregledala je 3. ogulinsku pukovniju, koja se nalazi na mikrofilmovima u Arhivu, a sad istražuje mjesto Tounj kraj Ogulina.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.