Poziv na 4. redovitu izbornu skupštinu HRD-a

Na prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao Ritter Vitezović" donesenog na sjednici održanoj 8. studenog 2011. predsjednik HRD-a dr. sc. Stjepan Ćosić sazvao je 4. redovitu izbornu skupštinu društva. Skupština će se održati 30. studenog 2011. u 17 sati u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu u Zagrebu.

Predlaže se sljedeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje kvoruma, otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Prijedlog i usvajanje članova radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Pozdravna riječ predsjednika HRD, dr. sc. Stjepana Ćosića
 4. Usvajanje izbornog pravilinika, utvrđivanje kandidata za tijela društva
 5. Izvješća o radu društva u proteklom mandatu i raspuštanje dosadašnjih tijela društva
 6. Slobodna riječ prisutnih i usvajanje plana rada društva za naredni mandat
 7. Razrješenje dosadašnjih članova tijela HRD
 8. Izbori za novog predsjednika društva, upravni odbor, nadzorni odbor i sud časti
 9. Proglašenje rezultata izbora, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje HRD (3 osobe)
 10. Prijedlozi i rasprava
 11. Završna riječ novog predsjednika HRD-a

Za ostvarivanje glasačkog prava na skupštini potrebno je uplatiti članarinu za proteklu godinu. To je moguće učiniti putem uplatnice na račun društva ili prije same skupštine kod blagajnice gđe. Kazimire Jovović.

Kandidati

Kandidat za predsjednika HRD:

 1. dr. sc. Stjepan Ćosić

Kandidati za Upravni odbor:

 1. Drago Hmelina
 2. Marko Rimac
 3. Ivanka Rebrović
 4. Kazimira Jovović
 5. Blanka Orešković
 6. Lidija Sambunjak
 7. Juraj Mareković-Car
 8. Sanja Frigan-Ciuha

Kandidati za Nadzorni odbor:

 1. Paula Fabinger-Orešković
 2. Tuga Neral
 3. Drago Brajdić

Kandidati za sud časti:

 1. Ljudevit Meze
 2. Božidar Ručević
 3. Darko Lacković

Skupština HRD-a, 2009. godine
Sa skupštine HRD-a 21. svibnja 2009. godine, snimio Lj. Meze

Prijedlog izbornog pravilnika

Za predsjednika društva i članove tijela društva mogu se prijaviti svi članovi koji su uplatili članarinu za 2011. Glasanje je tajno, putem glasačkih listića. Kanditature zaprima upravni odbor do podneva, 30. studenog 2011., kako bi se na vrijeme otisnuli glasački listići. Iznimno se može na te listiće dopisati i dodatne kandidate ako imaju opravdani razlog nepravovremenog kandidiranja, o čemu odlučuje Časni sud ili Nadzorni odbor HRD-a na licu mjesta.

Za kandidate se glasuje tako da se zaokruži ime kandidata kojeg se podržava. Potrebno je zaokružiti bar 5 kandidata.

Svaki kandidat mora dobiti natpolovičnu većinu svih članova prisutnih na skupštini. Kako Upravni odbor može imati 5, 7, 9 ili 11 članova, nakon zbrajanja glasova procjenjuje se koliko kandidata može u njega ući, ovisno o tome koliko je kandidata dobilo natpolovičnu većinu. Ako ih je petero dobilo natpolovičnu većinu onda ih toliko ulazi u odbor, ako ih je šestero dobilo natpolovičnu većinu onda ih petero ulazi u odbor i to onih s najvećim brojem glasova, ako ih je sedmero onda sedam, itd. U slučaju izjednačenja ulazi osoba čije je prezime i ime prvo po abecedi. Time se želi osigurati da u odborima sjede ljudi koji imaju povjerenje članova društva.

Marko Rimac

Istražuje rodoslovlja od 1990. godine zajedno s ocem i bratom (obiteljski hobi). Zajedno su istražili rodoslovlje svog roda do sredine XVII. stoljeća s oko 6000 osoba u njemu. Pored vlastitog roda istražuju i druga prezimena iz krajeva odakle potječu preci obitelji (okolica Livna - Čelebić, Čaprazlije, Lištane - i Sinja - Bitelić, Lučane, Zelovo - ali i šire). Zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak - asistent. Naglasak znanstvenog interesa mu je na ekonomskoj povijesti Habsburške Monarhije, te povijesti prezimena i migracija u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini. Trenutno priprema knjige „Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine“ i „Popis stanovništva Hrvatske i Slavonije 1851. godine“. U proučavanju povijesti prezimena služi se građom HDA, DAZadar, te niza samostanskih arhiva iz Bosne (vrstan je poznavatelj hrvatske ćirilice "bosančice"). Urednik je dvaju časopisa: "Rodoslovlje – časopis za genaologe" i "Status questionis – časopis za filozofska, društvena i kulturna pitanja".

Možda vam se svidi

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.