Sastanak Upravnog odbora HRD-a

U srijedu, 20. lipnja 2007., održan je u Hrvatskom državnom arhivu sastanak Upravnog odbora HRD “Vitezović” na kojem su sudjelovali dr. Stjepan Ćosić, Marko Rimac, Jadranka Kaštelan, Ana Brkić i Mladen Paver. Odbor je prihvatio obvezu Marka Rimca da bilten “Glasilo” izađe do kraja lipnja i da se u njega uključi poziv članovima za sudjelovanje u započetoj anketi te za namirivanje zaostale članarine.

Predsjednik UO M. Rimac preuzeo je obvezu da s J. Marekovićem u istom roku dovrši distribuciju časopisa “Rodoslovlje” – besplatne primjerke autorima priloga, funkcionarima Društva te članovima Savjeta časopisa – kao i da pripremi plasiranje časopisa na tržište. Odbor je prihvatio prijedlog da se od idućeg rujna u Opatičkoj mjesečno održavaju dva sastanka – jedan kao tribina, a drugi kao sastanak o društvenim temama.

Ravnatelj HDA u načelu je prihvatio zamolbu Odbora da se jedno od računala, koja je Društvu donirala INA, instalira u prostoriji Arhiva.

Mladen Paver

Rodoslovnim se istraživanjima bavio se od 1994. godine. Osim vlastitog obiteljskog rodoslova istraživao je najstarije tragove oko šest stotina naših prezimena i njihove migracije. Izradio je 30 rodoslovnih stabala, "visine" od 200 do 350 godina. Radi na datoteci izvora naših prezimena (dosad prikupio oko 14.000), s težištem na dokumentima s prostora Banske Hrvatske XVI st. Osim domaćih arhiva, oslanja se na zbirke državnih arhiva u Budimpešti i Grazu. Pripremio je za tisak priručnik za rodoslovnog istraživača "Pred zagonetkom obiteljskog stabla" s dodatkom "Vježbe iz antroponimije", uz pozitivne recenzije dvojice naših akademika. Preminuo je u studenom 2017. godine.