Godišnja skupština HRD-a

Obraćajući se Izvještajno-izbornoj skupštini Hrvatskog rodoslovnog društva “Pavao Ritter Vitezović”, koja je 27. ožujka održana u Hrvatskom povijesnom muzeju, predsjednik Društva akademik dr. Petar Strčić ocijenio je proteklo dvogodišnje razdoblje vrlo uspješnim i podsjetio na ambiciozne projekte koji sada stoje pred Društvom kao što su afirmacija pokrenutog stručno-znanstvenog časopisa «Rodoslovlje», web stranice www.rodoslovlje.hr, društvenog glasila-biltena i tribina, kao i ostalih radnih grupa u kojima djeluju članovi.

“Snimanju” interesa članstva za pojedine radne grupe i njihovom usmjeravanju trebaju poslužiti anketni listići, podijeljeni na Skupštini. Članovi su zamoljeni da ih popunjene vrate tajništvu Društva.

Zalaganjem akademika Strčića osnovan je i prvi Ogranak Društva izvan Zagreba – i to u Rijeci, na čelu s mr.sc. Brankom Kukurinom.

Prihvativši izvještaje Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti, Skupština je odlučila da i za naredno razdoblje godišnja članarina iznosi 50.-Kn. Polovica članova Društva, koje sada broji blizu stotinu članova, ima svoje e-adrese – podsjetila je Jadranka Kaštelan, te naglasila važnost sustavne edukacije članstva za korištenje računalskih programa namijenjenih rodoslovnom istraživanju.

Skupština je za novog predsjednika HRD “Vitezović” izabrala dr.sc. Stjepana Ćosića, ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva.

U Upravni odbor izabrani su Ana Brkić, Paula Fabinger-Orešković, Kazimira Jovović, Zoran Jeić, Jadranka Kaštelan, Juraj Mareković-Car i Marko Rimac, u Nadzorni odbor dr.sc.Dora Fleger, Nevenka Fabian-Vidaković i Vesna Bamburać, a u Sud časti Marija Tuga Neral, mr.sc. Martin Modrušan i dr.sc. Živana Heđbeli.

Mladen Paver

Rodoslovnim se istraživanjima bavio se od 1994. godine. Osim vlastitog obiteljskog rodoslova istraživao je najstarije tragove oko šest stotina naših prezimena i njihove migracije. Izradio je 30 rodoslovnih stabala, "visine" od 200 do 350 godina. Radi na datoteci izvora naših prezimena (dosad prikupio oko 14.000), s težištem na dokumentima s prostora Banske Hrvatske XVI st. Osim domaćih arhiva, oslanja se na zbirke državnih arhiva u Budimpešti i Grazu. Pripremio je za tisak priručnik za rodoslovnog istraživača "Pred zagonetkom obiteljskog stabla" s dodatkom "Vježbe iz antroponimije", uz pozitivne recenzije dvojice naših akademika. Preminuo je u studenom 2017. godine.